Възстановяване на безспорни парични вземания в Белгия

Международна онлайн конференция

17 юни, 10:00-14:00
Материалите на конференция

Recouvrement de créances d’argent incontestées en Belgique

Conférence internationale en ligne

Le 17 juin, 10h00-14h00 (CET+1)


Les ressources de la conférence